blog_img1

Davranım Bozukluğu

Çocuk veya ergenin yalan söyleme, okuldan kaçma ya da başkalarına şiddete uygulama gibi toplumsal kurallara aykırı davranışlar göstermesine davranım bozukluğu adı verilir. Geriye doğru baktığımızda, hepimiz, çocukluğumuzda ufak yalanlar söylediğimiz ya da ailemizden habersiz okula gitmediğimiz zamanları hatırlarız. Çocuklukta görülen bu tür davranışların hepsine davranım bozukluğu demek mümkün değildir. Aslında, çocuklarda normal davranışlar ile sosyal kurallara aykırı davranışlar arasındaki sınır o kadar keskin ve kesin de değildir. Aradaki önemli fark davranışların ağırlık ve süreklilik göstermesi ile saldırganlığın varlığıdır.

Davranım bozukluğunda toplumsal değerleri hiçe sayan ve başkalarının haklarına saldırı niteliği taşıyan davranış biçimleri sergilenir.

Davranım bozukluğu belirtileri 4 ana grupta toplanabilir: Fiziksel saldırganlık, eşyaya zarar verme, yalancılık veya hırsızlık, toplumsal  kuralları ciddi biçimde ihlal etme.

Davranış bozukluğu ile davranım bozukluğunu karıştırmamak gerekir. Davranış bozukluğu, toplumsal kurallara aykırı davranmayı anlatan bir terimdir. Daha çok bir belirti için ya da genel anlamda kullanılır. Bilimsel olarak bir hastalık adı değildir. Psikolojik sorunların birçoğunda davranış bozukluğu belirtilerine rastlanabilir. Davranım bozukluğu ise başlı başına bir hastalık adıdır.

Davranım bozukluğu başlama yaşına göre iki alt tipe ayrılır.

Çocuklukta başlayan tipte, davranım bozukluğu belirtilerinden en az bir belirtinin 10 yaşından önce ortaya çıktığı gözlenir. Başlangıç yaşı nadiren 5-6 yaş kadar erken dönemler olabilmektedir. Ergenlikte başlayan tipte ise 10 yaşından önce davranım bozukluğuna ait hiçbir belirti gözlenmez. Çocuklukta başlayan tipinde, bu çocuklar genellikle saldırgandır ve arkadaş ilişkileri bozuktur. Bu tip davranım bozukluğu daha kalıcıdır ve ileride Antisosyal Kişilik Bozukluğu gelişme oranı daha yüksektir.