Dikkat-Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat-Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nörogelişimsel bir bozukluktur...

Devamı
Hipoaktivite - Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB)

Sınıf öğretmenleri ve anne babalar hiperaktivite ile birlikte olan dikkat eksikliğini çok kolay fark ederler. Çünkü...

Devamı
Karşıt Gelme-Karşıt Olma Bozukluğu (KGB-KOB)

DEHB’si olan çocukların önemli bir kısmında karşıt gelme bozukluğu da...

Devamı
KARŞIT GELME BOZUKLUĞU

Üç yaş döneminde çocuklarda kolay itiraz etme ve "hayır" deme davranışına sık rastlanır. Ancak...

Devamı
ÇOCUKLARDA DÜRTÜSELLİK

Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında dürtüleri ile hareket eder, başta aile olmak üzere sosyal çevrenin etkisiyle...

Devamı
Asperger Bozukluğu

Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger 1944 yılında zihinsel yeti olarak geri olmadıkları halde sosyal iletişim becerilerinde...

Devamı