blog_img1

Çocuklarda Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk, erişkin çağının en bilinen psikiyatrik bozukluklarının başında gelir.  Uzun yıllar, Bipolar Bozukluğun yalnızca gençlerde ve erişkinlerde görüldüğü düşünülmüştür. Son yıllarda yapılan araştırmalar, hastalığın çocukluk döneminde de başlayabileceğini göstermiştir. Klinik belirtilerin erişkinlik dönemi kadar net olamaması, hastalığın temel özelliklerinden olan dönemselliğin çocuklarda belirgin olmaması nedeniyle çocukluk döneminde tanı konması kolay değildir.

Bipolar Bozukluk, taşkın veya çabuk öfkelenme belirtilerinin hâkim olduğu;
duygudurum yükselmeleri, yani manik dönemler ile seyreden bir duygudurum bozukluğudur. Hastalıkta sadece manik dönemler gözlenebileceği gibi, bazen manik dönemleri depresif dönemler de takip edebilir. Manik dönemlerde çocuk aşırı mutlu, keyifli, aşırı hareketli ve enerjik olur. Yani duygudurumu yükselmiştir. Başka bir zaman diliminde ise aşırı mutsuz, üzgün, çökkün, umutsuz ve enerjisiz; yani depresif olabilir. Bu nedenle Bipolar Bozukluk, Manik Depresif Bozukluk olarak da bilinir. Ancak, Bipolar Bozukluk tablosunda depresif dönem olmak zorunda değildir. Sadece manik dönemlerle de seyredebilir. Çocukluk dönemi Bipolar Bozukluğun erişkinlik döneminden en önemli farkı, dönemselliğin keskin sınırlarda olmaması ve aynı dönemde bazen manik ve depresif belirtilerin görülmesidir. Bu durum tanı koyma zorluğunu artıran en önemli nedendir. Bipolar Bozukluğun tanı sürecinde, tanı koydurucu bir yöntem yoktur. Tanı sadece klinik gözlem ve öykü ile konur.

Bipolar Bozukluk, genetik geçişi olan bir hastalıktır.
  Birinci dereceden akrabalarında Bipolar Bozukluk olan çocukların klinik durumlarının Bipolar Bozukluk lehine değerlendirilmeleri ve takibinin ona uygun şekilde yapılması gerekir.

Bipolar Bozuklukta ilaç tedavisi, tedavinin temelini oluşturur. İlaç tedavisi, belirtileri yok etmek ve daha sonraki manik ya da depresif atakları önleme amacıyla kullanılır. Koruyucu tedavi denilen ve tekrar atak oluşmasını engellemek amaçlı kullanılan ilaçlar uzun süre kullanılabilirler. Bazen yaşam boyu ilaç tedavisi almaları da gerekebilir.